/
Đồng hành cùng bạn thăng tiến 
Giúp bạn thịnh vượng yên vui
Kích hoạt Phong Thủy khai tài lộc tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu 2021 
+ Chương trình miễn phí nhằm hỗ trợ mọi người có tài lộc sau thời gian giãn cách thiếu thốn vì dịch bệnh
+ Nếu kích hoạt có kết quả, mọi người có thể tùy hỷ đóng góp một ít lộc vào quỹ của Phong Thủy
Yên Minh (liên hệ 0936.814.313) để cúng dường cho Đại Sư Simpalee (https://bit.ly/lp-simpalee) nhân sinh nhật lần 137 của Ngài vào tháng 12. Đây là cách cúng dường Tam Bảo, giúp mọi người cải vận chuyển hạn, gặt hái thành tựu, sức khỏe, tài lộc hiệu quả. 
+ Sau khi đăng ký, mọi người add Zalo 0938.153.531 để nhận chỉ dẫn cụ thể. 
+ Phong Thủy Yên Minh chỉ nhận hướng dẫn cho những người đã đăng ký email theo form trên. 

Copyright 2021
Phong Thủy Yên Minh
All Rights Reserved